Դասարանի և վարքագծի կառավարման  տեխնիկաների իմացությունը կարող է ձեզ օգնել միջավայրային գործոնները փոփոխելով անցանալի վարքիծը հաղթահարելու, կանխատեսելի անցանկալի վարքագիծը կանխելու և սովորողների` դասապրոցեսում ներգրավումը բարելավելու

Ի՞նչ կսովորեք Դուք։

Այս ինքնաուղեկցվող  դասընթացի արդյունքում Դուք կկարողանաք. 

  • իրականացնել դասարանի և վարքի կառավարումը ներառական կրթության համատեքստում,

  • կիրառել անցանկալի վարքագծի կանխարգելման և հաղթահարման տեխնիկաներ:

  • կիրառել կանխատեսելի անցանկալի վարքագծի հաղթահարման քայլերը։

Դասընթացի համար պետք է հատկացնել միջինում 4 ժամ։ Այն բաժանված է միմյանց տրամաբանորեն հաջորդող մասերի` դասընթացին ինքնուրույն մասնակցելը դյուրինացնելու նպատակով։